Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
viernes, 4 de marzo de 2011

EDUCACIÓN DIXITAL EN GALEGO (AS-PG)

Publicado por Daniel Veiga - Manuel López

A AS-PG (Asociación Socio-pedagóxica Galega) ten  abertos ao público  os seus portais e-ducando e espazos web de interese socioeducativo .  


Espazos web pretende abordar as  posibilidades educativas e de recursos que se achan en Internet, que  son inmensas, mais chegar a elas non sempre é fácil. Por iso desde a AS-PG nos plantexamos ofrecer un catálogo temático de recursos.

E-ducando  é unha iniciativa que pretende abordar a progresiva implantación da educación dixital facilitando un acceso óptimo e seguro das xeracións máis novas ás Tecnoloxías da Información e a Comunicación e, ao mesmo tempo, permitindo un maior coñecemento por parte do conxunto da Sociedade das súas potencialidades e perigos.

NORABOA POLA NECESARIA E ÚTIL INICIATIVA

DE EDUCACIÓN DIXITAL

 0 comentarios:

Publicar un comentario