Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
viernes, 19 de abril de 2013

RECURSOS INSTITUCIONAIS PARA A FORMACIÓN DO PROFESORADO

Publicado por Daniel Veiga - Manuel López


CENTROS DE FORMACIÓN E RECURSOS

Ferramentas


Dentro do apartado “Ferramentas” os docentes poden escoller, dentro dunha selección detallada, unha serie de recursos tanto online como instalables e ordenados segundo a súa funcionalidade.
Este banco irá medrando gradualmente, respondendo así aos intereses e necesidades de toda a comunidade educativa. Desta forma, búscase ofrecer non só a descrición da ferramenta, senón tamén o seu emprego didáctico, é dicir, orientar ao profesorado sobre o seu uso para integralo ao seu labor docente.

As webs son as seguintes:

0 comentarios:

Publicar un comentario